Friday, November 22, 2019

versuri in negatie
Mă bucur și plîng
De durerea nașterii de mugur
Surd
Cu urlet blînd
Și nesigur
Și adînc.

Mă înfior și tresar
De vuietul lin
Al frunzelor nemoarte încă
Nevii, dar tîrzii
Și triste, pustii,
Cenușii,
Cu nervuri de pămînt
Atinse de vînt
Și de o umbră de gînd
Memorie căzînd
În adînc și pustiu și curînd.

Degeaba aștept oare
O culoare
De cînt
Și umbra pămîntului
Pe soare
Doar energie
În mișcare?

Sau nimic nu e degeaba?
Nici așteptarea,
Nici durerea,
Nici neroada?...

Și cîntecul frînt aievea,
Aiurea, undeva nedeparte,
Neștiut, necăutat dar găsit,
Va fi, mereu, firesc, viu,
Calm și atotputernic, aici,
Susținînd cerul cu forța lui nevăzută,
Aparent contradictorie,
De neînțeles,
Dar evidentă pentru păsări
Și cei care au aripi ca ele.

Îmi cresc cristale între tîmple
Prea multe, nu mai este loc,
Atențiune! Feriți-vă de explozia iminentă
De muguri cu magnitudine
De supernovă!
Sau poate nu trebuie să vă feriți;
Poate, doar poate, aceasta va fi o explozie
Binecuvîntată
Pentru cei care vor avea norocul
Să se găsească în apropiere,
În raza de acțiune
Vătămătoare-tămăduitoare.

No comments:

Post a Comment